Vysvětlivky

AD Adresy
AU Územní správní jednotky
BU Budovy
CP Parcely
KM-KU-VFK Katastrální mapa ve formátu VFK po k.ú.
KM-KU-VKM Katastrální mapa ve formátu VKM
KM-KU-SHP Katastrální mapa ve formátu SHP po k.ú.
KM-KP-VFK Katastrální mapa ve formátu VFK po k.p.
UHDP Úhrnné hodnoty druhů pozemků
KM-KU-DGN Katastrální mapa ve formátu DGN po k.ú.
KM-KU-DXF Katastrální mapa ve formátu DXF po k.ú.
GMPL-KU-VFK Potvrzené geometrické plány - po k.ú.
GMPL-KP-VFK Potvrzené geometrické plány - po k.p.
RUIAN-H-ZA-U Historická stavová data - základní datová sada
RUIAN-H-ZA-Z Historická změnová data - základní datová sada
RUIAN-S-K-U Současná stavová data - kompletní datová sada
RUIAN-S-K-Z Současná změnová data - kompletní datová sada
VO Adresní místa s volebními okrsky
RUIAN-S-ZA-U Současná stavová data - základní datová sada
RUIAN-S-ZA-Z Současná změnová data - základní datová sada
RUIAN-SP-CIS-U Speciální stavová data - číselníky
RUIAN-SP-VO-U Speciální stavová data - volební okrsky
RUIAN-CSV-ADR-OB RÚIAN ve formátu CSV - adresy po obcích
RUIAN-CSV-ADR-ST RÚIAN ve formátu CSV - adresy celý stát
RUIAN-CSV-HIE-ST RÚIAN ve formátu CSV - hierarchie prvků celý stát

Počet aktualizací jednotlivých služeb ve vybraném měsíci